SOLIDWORKS Plastics

SOLIDWORKS Plastics obniża koszt projektowania form wtryskowych dzięki przeprowadzeniu symulacji wtryskiwania tworzyw sztucznych i wprowadzeniu do projektu korekt wynikających z symulacji.

Zapytaj o ofertę

 • Co to jest SOLIDWORKS Plastics?

  SOLIDWORKS Plastics to oprogramowanie do symulacji wtryskiwania tworzyw sztucznych, które umożliwia inżynierom badanie wpływu wybranych parametrów na efekt końcowy procesu wtrysku, wirtualną analizę i optymalizację procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych dla części z tworzyw sztucznych. Potencjalne wady produkcyjne form i komponentów mogą zostać wykryte i wyeliminowane już na etapie projektowania. Projektowanie, symulacja i opracowanie wyników wykonywane są w jednolitym środowisku SOLIDWORKS. Program umożliwia poprawne zaprojektowanie procesu produkcyjnego elementów wykonanych z materiałów polimerowych.

  Podobanie jak w przypadku innych dodatków do SOLIDWORKS służących symulacji, Plastics także potrafi tworzyć przejrzyste symulacje w formie wizualizacji, grafów czy animacji.

Możliwości SOLIDWORKS Plastics

 • Integracja z SOLIDWORKS

  Integracja z SOLIDWORKS oznacza możliwość pracy na natywnych plikach SOLIDWORKS jak również na plikach CAD zaimportowanych do SOLIDWORKS, z wykorzystaniem wbudowanej bazy danych tworzyw sztucznych – ponad 4000 stosowanych w przemyśle.

 • Przewidywanie procesu napełniania

  Symulacja przepływu tworzywa sztucznego podczas procesu wtryskiwania, pomagając w identyfikacji potencjalnych problemów z napełnianiem, takich jak pęcherzyki powietrza lub niedostateczne napełnienie.

 • Analiza rozkładu materiału

  Określanie rozkładu materiału w gotowym produkcie, co pozwala na optymalizację konstrukcji pod kątem wytrzymałości i wydajności.

 • Badanie wpływu ciśnienia i temperatury

  Symulacja wpływu ciśnienia i temperatury na proces wtryskiwania, pomagając w identyfikacji potencjalnych problemów, takich jak deformacje lub pęknięcia.

 • Optymalizacja konstrukcji

  Porównywanie różnych wariantów konstrukcyjnych i identyfikacja optymalnego rozwiązania pod kątem jakości produktu i kosztów produkcji.

 • Szybsze wejście na rynek

  Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów już na etapie projektowania, co prowadzi do skrócenia czasu potrzebnego na wprowadzenie produktu na rynek.

 • Zwiększenie jakości form wtryskowych

  Zmniejszenie ryzyka wad produkcyjnych i wydłużenie żywotności form wtryskowych.

 • Oszczędność kosztów

  Unikanie kosztownych poprawek i przeróbek w fazie produkcji

Testowanie SOLIDWORKS Plastics

Wypróbuj SOLIDWORKS Plastics samodzielnie przez 30 dni za darmo!

 • Bez ukrytych kosztów.
 • Okres testowy kończy się automatycznie.

Nasi eksperci chętnie doradzą Ci w zakresie SOLIDWORKS Plastics!

 • Konsultacje i demonstracja oprogramowania online.
 • Bez zobowiązań.

Zapytaj o wersję testową

Jak działa SOLIDWORKS Plastics?

Narzędzia do symulacji wtryskiwania dostępne w SOLIDWORKS Plastics (który jest programem typu CAE) umożliwiają użytkownikowi przewidywanie przepływu roztopionego tworzywa sztucznego podczas procesu wtryskiwania. Obecnie ponad 80% wszystkich produktów z tworzyw sztucznych jest wytwarzanych metodą wtryskową, a ten udział ma w przyszłości jeszcze wzrosnąć. Aby uniknąć wad produkcyjnych i kosztownego wybrakowania podczas produkcji, symulacja przepływu podczas projektowania form wtryskowych jest niezbędna.

Co jeszcze potrafi SOLIDWORKS Plastics?

Oprogramowanie oferuje również podstawy do optymalizacji geometrii form, warunków przetwarzania lub stosowanych tworzyw sztucznych. Pozwala to zminimalizować potencjalne defekty, co oszczędza energię, zasoby naturalne, a także czas i pieniądze. Zawiera zaawansowane modele materiałów, które oddają zachowanie tworzywa sztucznego podczas chłodzenia i krzepnięcia. SOLIDWORKS Plastics pozwala oszacować końcowy kształt wyrzuconej części, z uwzględnieniem naprężeń przepływowych i cieplnych, przy użyciu analizy metodą elementów skończonych.

Korzyści ze stosowania SOLIDWORKS Plastics

 • Szybki proces optymalizacji form i materiałów polimerowych

  Optymalizacja form wtryskowych i materiałów polimerowych przebiega bez kosztownych błędów. Projektant jeszcze na etapie modeli 3D może przeprowadzić analizę wpływu na produkowany element grubości ścianek formy, zastosowania konkretnego rodzaju polimeru, zmiany wielkości dawki oraz szybkości dawkowania czy lokalizacji punktów wtryskowych.

  Projektant w czasie rzeczywistym może wprowadzać poprawki w modelu. Pozwala to zwiększyć zdolności produkcyjne jeszcze na wstępnym etapie projektu.

 • Unikanie ukrytych kosztów

  Stosowanie SOLIDWORKS Plastics pozwala na niezawodne obniżenie ukrytych kosztów. Już podczas projektowania formy wtryskowej można zdefiniować jej idealne działanie, optymalizując grubość ścianek części, położenie wlewów oraz rozmiar i układ kanału wlewowego.

  Pozwala to zminimalizować lub w wielu przypadkach całkowicie wyeliminować konieczność poprawek.

 • Zmniejszenie liczby wad produkcyjnych i odpadów

  SOLIDWORKS Plastics to oprogramowanie, które umożliwia analizę różnych wariantów konstrukcyjnych na wczesnym etapie rozwoju produktu. W tej fazie koszty zmian są niskie, a jednocześnie istnieje duży wpływ na produkowalność.

  Zmniejsz liczbę wad produkcyjnych i odpadów dzięki SOLIDWORKS Plastics i jednocześnie popraw jakość swoich wyrobów z tworzyw sztucznych.

 • Przyspieszenie wejścia na rynek

  SOLIDWORKS Plastics umożliwia przyspieszenie wprowadzania na rynek nowych narzędzi wtryskowych, co pozwala również skrócić czas dostarczenia produktu. Kompleksowe narzędzia analityczne SOLIDWORKS Plastics pomagają konstruktorom w opracowywaniu nowych form poprzez przewidywanie potencjalnych wad produkcyjnych a także oszacowanie czasu cyklu produkcyjnego.

  Czasochłonne i kosztowne poprawki gotowej formy wtryskowej są już w fazie konstrukcji eliminowane dzięki SOLIDWORKS Plastics, co zapewnia dotrzymanie ważnych terminów projektowych lub dostaw. To zadowala klientów i oszczędza budżet.

 • Unikanie nieefektywnych „wysp automatyzacji”

  Zautomatyzowane tworzenie raportów w SOLIDWORKS Plastics znacznie ułatwia ścisłą współpracę zespołów projektowych w różnych lokalizacjach. Skorzystaj z optymalizacji procesu zatwierdzania i interpretacji wyników symulacji.

Możliwości oprogramowania do symulacji wtryskiwania

Program SOLIDWORKS Plastics to potężne narzędzie, które może pomóc firmom produkującym tworzywa sztuczne w znaczącym obniżeniu kosztów, poprawie jakości produktów i skróceniu czasu wprowadzania nowych produktów na rynek.

Oprogramowanie jest w pełni zintegrowane z SOLIDWORKS. Obsługa natywnych plików SOLIDWORKS oraz praca z parametrami siatki i brzegowymi powiązanymi z geometrią SOLIDWORKS jest częścią środowiska SOLIDWORKS Plastics.

Podstawowe zalety SOLIDWORKS Plastics

 • Analiza przepływu tworzywa sztucznego

  Przewidywanie przepływu roztopionego tworzywa sztucznego podczas procesu wtryskiwania, pomagając w identyfikacji potencjalnych problemów z napełnianiem, takich jak pęcherzyki powietrza lub niedostateczne napełnianie.

 • Analiza rozkładu materiału

  Określanie rozkładu materiału w gotowym produkcie, co pozwala na optymalizację konstrukcji pod kątem wytrzymałości i wydajności.

 • Badanie wpływu ciśnienia i temperatury

  Symulacja wpływu ciśnienia i temperatury na proces wtryskiwania, pomagając w identyfikacji potencjalnych problemów, takich jak deformacje lub pęknięcia.

 • Optymalizacja konstrukcji

  Porównywanie różnych wariantów konstrukcyjnych i identyfikacja optymalnego rozwiązania pod kątem jakości produktu i kosztów produkcji pomaga optymalizować projekt części z tworzywa sztucznego oraz formy wtryskowe.

 • Szybszy debiut na rynku

  Szybsze identyfikowanie i rozwiązywanie problemów na etapie projektowania, co prowadzi do skrócenia czasu potrzebnego na wprowadzenie produktu na rynek.

 • Zwiększenie jakości form wtryskowych

  Zmniejszenie ryzyka wad produkcyjnych i wydłużenie żywotności form wtryskowych.

 • Wygoda użytkowania

  Praca bezpośrednio na modelu CAD 3D w oknie SOLIDWORKS.

 • Zmniejszenie kosztów

  Zminimalizowanie ryzyka kosztownych poprawek i przeróbek w fazie produkcji.

Dodatkowe funkcje SOLIDWORKS Plastics

 • Ogólna analiza i siatkowanie

  • Asystent generowania siatki i konfiguracji analizy.
  • Automatyczne zagęszczanie lokalnej siatki.
  • Globalne zagęszczanie siatki.
  • Siatka powierzchniowa (powłoka).
  • Siatka objętościowa 3D.
 • Obsługa geometrii narzędzia

  • Asystent projektowania wlewu.
  • Stożki i kanały wlewowe.
  • Gorące i zimne kanały.
  • Narzędzia wielokavitowe.
  • Narzędzia rodzinne.
  • Kanały chłodzące.
  • Deflektory i rozpylacze.
  • Systemy chłodzenia konturowego.
  • Wkładki formowe.
  • Kategoria kanałów wlewowych.
  • Kreator kanałów doprowadzających.
 • Wyniki (wyciąg)

  • Obsługa eDrawings®.
  • Czas wypełnienia, łatwość wypełnienia, doradca wyników.
  • Asystent grubości ścianki znamionowej.
  • Ciśnienie na koniec fazy wypełniania.
  • Temperatura frontu strumienia tworzywa, temperatura na koniec fazy wypełniania, temperatura formy na koniec chłodzenia.
  • Szybkość ścinania.
  • Współczynnik ścinania.
  • Czas chłodzenia.
  • Linie zgrzewania, pęcherzyki powietrza, miejsca zapadania się, profile miejsc zapadania się.
  • Procent zestalonej warstwy na koniec napełniania.
  • Siła zamykania, czas cyklu.
  • Kurczenie objętościowe, gęstość na koniec fazy docisku.
  • Przemieszczenie spowodowane naprężeniami własnymi.
  • Naprężenia szczątkowe.
  • Całkowity rozkład naprężeń szczątkowych.
  • Rozkład naprężeń szczątkowych w formie.
  • Udział warstwy zakrzepłej na koniec fazy wypełnienia.
  • Zapadnięcia na powierzchni/Wciągi.
  • Eksport STL, Nastran®.
  • Eksport z właściwościami mechanicznymi: ABAQUS®, ANSYS®, Digimat®.
 • Obszerna baza danych materiałów sztucznych

  • Baza danych: ponad 4 000 powszechnie dostępnych termoplastów.
  • Dostosowywalny materiał.
  • Funkcje symulacji.
  • Faza napełniania (1. wtrysk).
  • Faza docisku (2. wtrysk).
  • Analiza chłodzenia.
  • Prognoza skurczu.
  • Automatyczna lokalizacja punktów wtrysku.
  • Bezpośrednia wizualizacja czasu napełniania.
  • Wyważanie wlewu.
  • Analiza miejsc zapadania się.
  • Analiza symetrii.
 • Rozszerzone funkcje symulacji

  • Wtrysk współbieżny.
  • Wielostrupowy.
  • Wkładanie/Nadlew.
  • Wspomaganie gazem.
  • Analiza włókien.
  • Formowanie wtryskowe reakcyjne (RIM); Duroplasty.
  • Podwójne załamanie.
  • Zawory wlewowe (wtrysk sekwencyjny).
  • Automatyczne zawory wlewowe (czasy otwarcia).
  • Analiza odpowietrzania.
  • Analiza odkształceń wypraski.
  • Analiza kanałów chłodzących.
  • Analiza chłodzenia konformalnego.
  • Analiza skurczu.
  • Analiza wtrysku dwukomponentowego.
  • Wtrysk wielopunktowy – wielowtrysk.
  • Symulacja wtrysku z gazem.
  • Proces obtryskiwania rdzenia.
  • Wtrysk reaktywny (RIM, tworzywa termoutwardzalne).
  • Współczynnik załamania światła – dwójłomność.
 • Obsługa języka

  • Angielski.
  • Chiński (tradycyjny).
  • Chiński (uproszczony).
  • Niemiecki.
  • Koreański.
  • Francuski.
  • Japoński.
  • Włoski.
  • Rosyjski.
  • Hiszpański.

Często zadawane pytania o SOLIDWORKS Plastics

Zapytaj o wycenę

"*" oznacza pola wymagane

Dane osobowe:*
Administratorem danych osobowych jest Visiativ Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Twoje dane osobowe będą wykorzystane do kontaktu w celu udzielenia odpowiedzi na Pana / Pani zapytanie. Dane będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką prywatności. Jeżeli wyraża Pan / Pani zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnościach, promocjach czy chęci otrzymywania newslettera, prosimy o zaznaczenie poniższej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnej chwili pisząc na adres: office.poland@visiativ.com.

Visiativ Poland reprezentuje międzynarodową grupę Visiativ, globalnego oficjalnego dystrybutora SOLIDWORKS oraz własnych rozwiązań.

Jesteśmy zaufanym partnerem dla ponad 25 000 firm na całym świecie.

Nasz zespół wsparcia technicznego ma już na swoim koncie wiele nagród.

Prowadzimy oficjalne kursy szkoleniowe SOLIDWORKS.

Dbamy o właściwe dopasowania cen i zakresu licencji oprogramowania do zmieniających się potrzeb firmy i zapewniamy bieżące wsparcie.

Udostępniamy ekskluzywne BEZPŁATNE oprogramowanie i wersje testowe.

Jesteśmy dla Ciebie!

Nie znalazłeś ważnych dla Ciebie informacji lub potrzebujesz czegoś więcej? Skontaktuj się z nami.