3DEXPERIENCE – aplikacje oraz role – czym są?

28 czerwca 2024

Najczęściej przedsiębiorstwa dzielą się na wiele działów. Przekłada się to na fakt, że działy te i zespoły funkcjonujące w firmie, są złożone z osób o różnych kompetencjach. Dla przykładu przeanalizujmy firmę zajmującą się produkcją komponentów do samochodów i występujące w niej role w 3DEXPERIENCE.

W pierwszej kolejności produkt musi być wymyślony i zaprojektowany przez Konstruktora. Zespół Inżynierów systemu analizuje produkt pod względem wymagań klienta, które oczywiście muszą zostać uwzględnione w docelowym modelu. Potrzebny jest również dział symulacji – to on pozwoli przygotować wirtualnego bliźniaka i przetestować wymagane funkcje. Każda akcja zmiany, rewizje oraz kontrolowanie całego procesu powstania produktu nadzoruje Project/Technical Project Manager.

Role w 3DEXPERIENCE

Role i aplikacje w projektach

Każda z tych profesji jest realizowana w większym lub mniejszym zespole. Każdy z nich ma swoją ROLĘ w projekcie oraz wykorzystuje dostosowane APLIKACJE do wykonywania tych zadań. Każdy zespół generuje wiele informacji zapisanych w wielu plikach oraz obiektach, takich jak modele 3D, rysunki 2D, arkusze kalkulacyjne, zadania, statusy oraz wiele innych.

Bywa niestety, że każdy dział lub zespół w firmie przechowuje swoje dane i odnotowuje postępy pracy w osobnych systemach lub na osobnych serwerach, ponieważ – jak możemy zauważyć – każda grupa pracowników wykorzystuje inne narzędzia do wykonywania swojej pracy. A co gdyby wszystko zintegrować i umożliwić połączenie zespołów w jedną spójną całość? Tak aby praca była efektywniejsza, i pozwalała na proste i przyjemne śledzenie postępów w projekcie? Właśnie do tego stworzona została platforma 3DEXPERIENCE, a w niej powstały ROLE oraz APLIKACJE do efektywnego i zoptymalizowanego zarządzania wszystkimi danymi.

Rola oraz aplikacja na platformie 3DEXPERIENCE

Środowisko 3DEXPERIENCE to nowoczesne podejście do zarządzania rozwojem produktu. Jest to rozwiązanie chmurowe pozwalające scalić wszystkie kompetencje przedsiębiorstwa w jednym miejscu. Korzystając z platformy dostajemy możliwość projektowania 3D CAD (SOLIDWORKS), przeprowadzania analiz inżynierskich i symulacji (SIMULIA), automatyzację procesu wytwarzania (DELMIA) oraz zarządzania danymi produktu i jego cyklem życia (ENOVIA).

Na platformie 3DEXPERIENCE mamy możliwość przypisania konkretnych ról do członków zespołu. Istnieje wiele ról, które pozwalają na korzystanie z przypisanych aplikacji. Osoba zarządzająca platformą ma możliwość przypisania roli do członków swojego zespołu. Przypisane role wyświetlają się po kliknięciu w kompas w zakładce My roles. Poniżej znajdzie się również zakładka ze wszystkimi dostępnymi aplikacjami My Apps. Możemy również sprawdzić jakie aplikacje są dostępne dla danej roli poprzez kliknięcie w wybraną rolę.

Szczegółowe dostępy dla danej roli w 3DEXPERIENCE - screenshot

Pozwala to na bardzo wygodne przyporządkowanie właściwych narzędzi dla danej osoby w zespole. W skład każdej roli wchodzi zazwyczaj wiele aplikacje, które dzielimy na dwa główne typy aplikacji, a mianowicie aplikacje nie wymagające instalacji, tak zwane web apps, oraz te, które muszą zostać pobrane, a następnie zainstalowane na naszym komputerze z wykorzystaniem 3DEXPERIENCE Laucher, czyli tzw. native apps.  

ROLE 3DEXPERIENCE na przykładzie

Weźmy konkretny przykład roli 3DCreator. Rola daje nam dostęp do aplikacji xDesign, która umożliwia bardzo szybkie i proste zaprojektowania detalu bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Może przydać się w wielu sytuacjach, takich jak szybkie poprawki na gotowych modelach, szybki draft modelu, który akurat wpadł do głowy i chcemy go uwiecznić. Największą zaletą jest to, że możemy to robić z każdego miejsca na świecie, mając jedynie dostęp do Internetu. 

Zadanie i role w 3DEXPERIENCE - screenshot

Animacja projektowania w 3D na platformie 3DEXPERIENCE

Role dostępne przy zakupie SOLIDWORKS

Zarządzanie narzędziami pracy w platformie 3DEXPERIENCE to nowoczesny, przemyślany i optymalny sposób na zarządzanie zasobami w Twoim środowisku pracy. Korzystanie z roli oraz przypisanych do niej aplikacji jest przejrzyste i proste, co pozwala na szybkie wdrożenie rozwiązania. Rozwiązanie to ma ogromną przewagę z powodu swojej skalowalności oraz możliwości zebrania wszystkich kompetencji w jednym miejscu.

Warto wiedzieć, że obecnie z każdym zakupionym oprogramowaniem SOLIDWORKS, użytkownik dostaje dostęp do tak zwanych Cloud Services, w ramach których użytkownik otrzymuje podstawowe role na platformie 3DEXPERIENCE, a dokładniej 3DSwymer, Collaborative Industry Innovator oraz oczywiście Collaborative Designer for SOLIDWORKS. Role te dają dostęp do wielu aplikacji oraz pozwalają na połączenie naszego SOLIDWORKS z platformą 3DEXPERIENCE co jeszcze bardziej podnosi efektywność korzystania z oprogramowania. 

Chcesz wdrożyć platformę 3DEXPERIENCE w swojej firmie?

 

Pomożemy Ci z tym

Polecane artykuły

Zobacz pozostałe artykuły

Udostępnij ten artykuł